دیگه خستم.....

ﺧﺪﺍﻳﺎ! ﻣﻴﺸﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻧﺸﻢ؟ ...

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻇﻬﺮ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻢ |:
ﭼﯿﻪ? ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﯿﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ؟ |:
ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻣﮕﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺭو ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺩﻡ:))))تاريخ : جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 | 13:35 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﯾﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﮑﺶ ﺑﮑﺶ
ﯾﻬﻮ بابام ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺳﻄﻪ ﺟﻨﮓ
ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ لب ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﺎﻻ ﺁﺑﺮﻭﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﻻﻥ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ
ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ...! :|

.

شانسم نداریم :|تاريخ : جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 | 13:27 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |

خنده دارترین عکس های جهانتاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 13:35 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |

خنده دارترین عکس های جهانتاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 13:34 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
++++18
.
.

پسر به مامانش میگه:

مامانی‌ اون چیه زیر خر آویزنه؟

از عمه پرسیدم گفت
هیچی‌ نیست؟

مامانش میگه:

اون واسه عمه ات هیچی‌ نیست!!! :))))


تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 | 17:52 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
توي فصل سرما ادم صد تا كون داشته باشه يه دماغ نداشته باشه...:)))
تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 | 17:32 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
الان داشتم با Selena Gomez چت میکردم باورتون نمیشه اما فارسی رو دست و پا شکسته بلد بود...!فقط نمیدونم کارت شارِژ ایرانسل به چه دردش میخورد..؟!!" :|تاريخ : دوشنبه هفتم بهمن 1392 | 8:44 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
#####################################
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اون نرده ها رو زدن تا گوسفند ها نیان این طرف، تو چرا این پایینی؟؟!!!! ^_^تاريخ : جمعه چهارم بهمن 1392 | 0:18 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
ماشین فدای سرت من نگران این پرنده ام ...
حالش خیلی بد بوده بیچاره....

 تاريخ : جمعه بیستم دی 1392 | 22:17 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |

ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﯼ ﮐﻮﻫﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﮎ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ؟
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ﻣﻌﺸﻮﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺭﺍ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻭﺻﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﻭﺻﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻢ .
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺡ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﯽ .
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻌﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ …...
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﭼﻪ
ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﮐﻮﻩ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ .
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺭﯼ ﺩﺭ
ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ !
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺭﻭ ﻟﮕﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﺎ ﺭﻓﺖ!!!:)))))))))تاريخ : چهارشنبه یازدهم دی 1392 | 1:33 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |تاريخ : سه شنبه دهم دی 1392 | 13:47 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
درگیر همچین رفیقی نشی بلند صلوات:))))
تاريخ : سه شنبه دهم دی 1392 | 13:44 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
بابام رفته هویج خریده میگه عَقلت که ناقصه، مغزتم که کار نمیکنه بگیر این هویجو کوفت کن که حداقل چشمات برای تقلب کار کنه! :| 

تاريخ : دوشنبه نهم دی 1392 | 15:21 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
یه جوری کدو تنبل رو نامگذاری کردن که انگار قبلش کدو ها جفتک مینداختن...!!!تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 | 15:58 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
 تو جاده تصادف شده بود...

ملت دورش جمع شده بودند

طبق معمول واسه مسخره بازی یه فکری به سرم زد!!!...

دویدم جلو، گفتم برین کنار من پدرشم!!!

وقتی رسیدم دیدم اونی که رو زمین افتاده یه خره :|

یکی نیست به این ملت بگه آخه  د....وووثا دور خر جمع شدن داره!!!

فقط بلدین آدمو ضایع کنین : ((((((((
نخند:|
 


تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 | 10:30 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
+18

دیگه
حرفی نمونده من بگم !!! :))))))تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392 | 9:7 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
خبر فوری.....
.
.
.
...
کلیپس پسرونه هم اومد :|

یکی به من اسید بده قرقره کنم :(((((تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 | 14:15 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
من خیلی خوشحال بودم… من و نامزدم قرار ازدواجمون رو گذاشته بودیم… والدینم خیلی کمکم کردند… دوستانم خیلی تشویقم کردند و نامزدم هم دختر فوق العاده ای بود… فقط یه چیز من رو یه کم نگران می کرد و اون هم خواهر نامزدم بود… اون دختر باحال ، زیبا و جذابی بود که گاهی اوقات بی پروا با من شوخی های ناجوری می کرد و باعث می شد که من احساس راحتی نداشته باشم… یه روز خواهر نامزدم با من تماس گرفت و از من خواست که برم خونه شون برای انتخاب مدعوین عروسی… سوار ماشینم شدم و وقتی رفتم اونجا اون تنها بود و بلافاصله رک و راست به من گفت: اگه همین الان ۵۰۰ هزار تومن به من بدی بعدش حاضرم با تو سکس داشته باشم. من شوکه شده بودم و نمی تونستم حرف بزنم… اون گفت: من میرم توی اتاق خواب و اگه تو مایل به این کار هستی بیا پیشم… وقتی که داشت از پله ها بالا می رفت من بهش خیره شده بودم و بعد از رفتنش چند دقیقه ایستادم و بعد به طرف در ساختمون برگشتم و از خونه خارج شدم… یهو با چهرهء نامزدم و چشمهای اشک آلود پدر نامزدم مواجه شدم! پدر نامزدم من رو در آغوش گرفت و گفت: تو از امتحان ما موفق بیرون اومدی… ما خیلی خوشحالیم که چنین دامادی داریم… ما هیچکس بهتر از تو نمی تونستیم برای دخترمون پیدا کنیم… به خانوادهء ما خوش اومدی!

نتیجهء اخلاقی: همیشه کیف پولتون رو توی داشبورد ماشینتون بذارید.
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 | 9:50 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
غضنفر داشته فرم پذیرش هتل رو پر میکرده، جلوی S/E/X ( جنسیت ) مینویسه: YES PLEASE


تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 | 9:44 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
من اگه بچم ۲ قلو بشه یکی دختر یکی پسر اسم دخترمو میزارم "بینا" اسم پسرمم میزارم "موسی" بعد موقع ناهار داد بزنم "بیناموسا" ناهار حاضره :)))))


تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392 | 21:19 | نویسنده : حمیـــــ*ــــــ*ــــــدرضا |
  • آسان دی ال
  • سیستان منت